"Wybierz sobie zaw??d, kt??ry lubisz,
a ca??e ??ycie nie b─?dziesz musia?? pracowa─?"
Konfucjusz

WiD STUDIO Ô?? WN─?TRZE I DETAL
DOROTA CHMIELNICKA

PROJEKTUJ─? WN─?TRZA PRYWATNE I PUBLICZNE

Moja autorska pracownia projektowa istnieje od 2007 roku, w tym czasie wykona??am ponad sto kompleksowych projekt??w wn─?trz. Potrafi─? godzi─? ze sob─? to, co pogodzi─? trudno: dobry design, ograniczony bud??et oraz potrzeby i oczekiwania mojego Klienta.
Proponowane przeze mnie koncepcje i rozwi─?zania s─? zawsze sprawdzone pod wzgl─?dem mo??liwo??ci ich realizacji. Nie zostawiam Klienta samego na pastw─? wykonawcy, je??li co?? proponuj─?, zawsze potrafi─? r??wnie?? wyja??ni─?, jak to wykona─?.
Wsp????pracuj─? ze sprawdzonymi wykonawcami i dostawcami materia????w wyko??czeniowych, mebli, o??wietlenia i dodatk??w. Oferuj─? ca??─? gam─? us??ug, od projekt??w koncepcyjnych, kompleksowych projekt??w wn─?trz a?? do roli inwestora zast─?pczego, a tak??e jednorazowe konsultacje architekta wn─?trz oraz wizyty z Klientem w sklepach z wyposa??eniem wn─?trz.

┬á ┬á ┬á Ceni─? dobry design, dba??o??─? o detale i umiej─?tne po??─?czenie ich z architektur─? Ô?? najlepiej w nowoczesnej oprawie. Zami??owanie do projektowania staram si─? dope??nia─? ci─?g??ym poznawaniem nowych rozwi─?za??, technologi i trend??w Ô?? bo sama pasja nie wystarczy, trzeba jeszcze mie─? wiedz─? i do??wiadczenie.
┬á┬á┬á┬á Tw??rczy konflikt pomi─?dzy designem a stylem narzucanym przez Klienta nauczy??am si─? wykorzystywa─? do projektowania wn─?trz szytych na miar─? i niepowtarzalnych, dostosowuj─?c wymogi stylu do potrzeb u??ytkownika.

                                                                                mgr in??. arch. Dorota Chmielnicka

┬ę 2013 WIDSTUDIO.PL Wszystkie prawa zastrze┼╝one
Projekt i realizacja : Web-Profit S.C.