"Wybierz sobie zaw??d, kt??ry lubisz,
a ca??e ??ycie nie b─?dziesz musia?? pracowa─?"
Konfucjusz

O FIRMIE

Firma powsta??a w 2007 roku - jako jedna z pierwszych oferuj─?c kompleksowe projekty wn─?trz Klientom na terenie ?Ül─?ska, a nast─?pnie ca??ej Polski.
Nad projektami pochyla si─? zesp???? projektant??w, a proponowane rozwi─?zania konsultowane s─? z naszymi wykonawcami.
Wszystkim zainteresowanym wsp????prac─? zapewniamy:
  • do??wiadczenie w projektowaniu wn─?trz prywatnych i publicznych;
  • realizacje i bogate portfolio;
  • sprawdzone rozwi─?zania techniczne, jak r??wnie?? te niestandardowe, kt??re pozwol─? przekszta??ci─? wn─?trza w wyj─?tkowe miejsce dedykowane naszym Klientom;
  • sprawdzon─? baz─? wykonawc??w i dostawc??w materia????w wyko??czeniowych, mebli i dodatk??w.


Moje wykszta??cenie kierunkowe zdobyte na Wydziale Architektury Politechniki ?Ül─?skiej u??atwia mi szersze spojrzenie na problemy techniczne i wykonawcze podczas realizacji projekt??w, dlatego ch─?tnie podejmuj─? si─? nadzoru budowlanego.

Zach─?cam Pa??stwa do um??wienia si─? na niezobowi─?zuj─?ce spotkanie, podczas kt??rego zaprezentuj─? przyk??adowy projekt wn─?trz, przedstawi─? ofert─? biura i portfolio.

Dorota Chmielnicka

┬ę 2013 WIDSTUDIO.PL Wszystkie prawa zastrze┼╝one
Projekt i realizacja : Web-Profit S.C.